asculta live
Orzoaica de primăvară (Hordeum distichon)

 

Orzoaica de primăvară (Hordeum distichon)

Denumire ştiinţifică
Hordeum distichon

Denumiri populare (regionale)
Orzoaie

Etimologie
Limba latină – hordeum

Tipologie
Specie de orz al cărei spic este format numai din două rânduri de boabe, mai bogate în amidon decât ale orzului şi folosite la fabricarea berii.

Provenienţă
Regiunea de origine – ca şi la orz, Orientul Apropiat, precum şi zona balcanică de est.

Importanţă
Orzul este una dintre cele mai vechi plante de cultură: există menţiuni că s-a cultivat încă din epoca de piatră, odată cu primele începuturi ale agriculturii. Orzul are multiple întrebuinţări în alimentaţie, dar şi în furajarea animalelor şi în industrie (cum ar fi fabricarea berii). Timp îndelungat a fost una din culturile principale împreună cu grâul şi meiul. În ultimele decenii, importanţa orzului s-a redus, iar suprafaţa cultivată s-a restrâns de 3-4 ori. Orzoaica a fost dezvoltată în timp, ca specie distinctă.

Istoric
Mărturiile istorice cele mai vechi despre orz datează din anii 10 500 î.e.n. Din anii 8.000 î.Hr. în Egiptul Antic orzul apare ca orz sălbatic (Hordeum vulgare), iar de prin anii 7.000 î.e.n. se face o cultivare selectivă a orzului în același Egipt antic. De prin anii 5.000 (î.e.n.) se cultivă orzul şi în Europa centrală.

Aria de răspândire
Orzoaica se cultivă pe aproape toate continentele.

România
Se cultivă bine în Câmpia de Vest, sudul Câmpiei Române şi sud-estul Dobrogei.

Partea comestibilă
Boabele.

Particularităţi
Orzul şi orzoaica de primăvară au perioadă de vegetaţie de 90 – 120 zile. Există şi orzoaică de toamnă, care, de regulă, se cultivă odată cu orzul de toamnă.

Mod de cultivare
Orzoaica de primăvară trebuie semănată în primă urgenţă când se poate ieşi în câmp. Întârzierea semănatului reduce producţia, mărimea boabelor scade şi creşte conţinutul în proteină, diminuând calitatea produsului. Lucrările solului sunt similare cu cele ale grâului de toamnă, însă orzul şi orzoaica de toamnă au pretenţii mai ridicate în ce priveşte calitatea lucrărilor, care influenţează dezvoltarea plantelor şi rezistenţa la iernare.

Terenul
Orzoaica (mai ales cea de toamnă pentru bere) trebuie amplasată pe soluri cu fertilitate medie, cu capacitate ridicată de înmagazinare a apei, care au fost arate şi discuite din timp. Solul se lucrează toamna, sunt suficiente lucrări superficiale. Patul germinativ se pregăteşte printr-o singură trecere cu combinatorul în preziua semănatului.

 

Seminţe
Sămânţa trebuie să corespundă indicilor de calitate: puritate peste 98%, germinaţie peste 90% şi să fie tratată contra bolilor şi dăunătorilor specifici.

Îngrăşăminte
Fertilizarea de bază cu azot se recomandă a fi făcută cu ¼ din doza sub formă amidică (uree) sau sub formă amoniacală (complexe), iar restul se aplică cu ocazia lucrărilor de întreţinere. Fosforul se aplică sub formă de complexe bogate în fosfor sub arătură sau la pregătirea terenului prin încorporare la 10-12 cm cu discul. Gunoiul de grajd, deşi asigură sporuri de producţie, nu este valorificat economic de orzul de toamnă, nici de orzoaică.

Utilaje
Cultura este în totalitate mecanizată, la fel ca la grâu.

Plantare
Perioada optimă de semănat este primăvara foarte timpuriu.

Vecinătate
Se recomandă cultivarea pe parcele mari, se poate învecina cu grâul, orzul.

Întreţinere şi îngrijire
Combaterea buruienilor la cultura orzului şi orzoaicei se face cu erbicide similare cu cele de la grâu, în funcţie de spectrul de buruieni care trebuie combătute.

Dăunători
Tripsul orzului, păduchele verde al cerealelor, gândacul ovăzului, cărăbuşeii cerealelor, muştele cerealelor.

Modalităţi de luptă contra dăunătorilor
Se vor aplica tratamente chimice în perioada de vegetaţie contra dăunătorilor cu unul dintre următoarele produse: Actara 35 WG (0.06l/ha); Decis 2,5 EC (0.02-0,05%); Decis 25 WG (0,2-0,3l/ha); Fastac (0,01-0,02l/ha); Karate 2,5 EC (0,2-0,4l/ha); Mopsilan (0,06-0,125l/ha); Regent (0,09-0,1l/ha); Sinoratox 35(0,1-0,3%); Victenon (0,4-1l/ha). Pentru combaterea rozătoarelor din cîmp se poate utiliza produsul Baraki.

Mod şi perioadă de recoltare
Recoltarea se face când umiditatea boabelor ajunge la 14-15%, cu măsuri de reglare corectă a combinei pentru evitarea pierderilor şi spargerii boabelor. Orzoaica pentru malţ nu se recoltează la umiditate mai ridicată de 15%. Recoltarea se execută din lan, cu combina. Spre deosebire de grâu, la orzoaica pentru bere este esenţial ca recoltarea să se facă la maturitate deplină, deoarece producerea unui malţ de calitate necesită un procent ridicat de boabe germinabile.

Condiţii de păstrare
Se vor executa lucrări de lopătare, condiţionare, lotizare şi controale periodice privind condiţiile de păstrare. Pentru combaterea insectelor din depozite se utilizează unul din următoarele produse: Actelic (0,05-0,1%); Fendona (2-3%); K,Obiol 25 EC (1,56mg s.a./mp), Phostoxin (39/100kg seminţe).

Reacţia la condiţiile de mediu
Orzoaica, pentru a avea calitatea cerută în fabricarea berii, se cultivă în zone mai răcoroase și umede. În rest, urmează tiparul orzului.

Soiuri
Andra, Laura, Farmec, Prima, Scarlet, Turingia, Penelope, Annabell, Aura, Avant, Barke, Cecilia, Daciana, Farmec, Florina, Maria, Prima, Scarlett, Succes, Turdeana.

Rotaţia culturilor
Orzoaica de primăvară se seamănă după plante care lasă solul curat de buruieni şi într-o bună stare de fertilitate, însă nu prea bogat în nitraţi. Bune premergatoare sunt cartoful şi sfecla de zahăr fertilizate sau porumbul, dacă resturile organice au fost tocate şi bine îngropate. Nu se recomandă cultivarea după leguminoase anuale, perene sau în monocultură.

Beneficii pentru organism
În obţinerea malţului şi a berii, orzul este folosit încă din antichitate, cu o largă utilizare şi în zilele noastre. Orzoaica, datorită uniformităţii boabelor, a conţinutului mai scăzut în proteine şi mai bogat în amidon, este materia primă cea mai bună la fabricarea berii.

 

Aport caloric
Boabele de orzoaică au aceeaşi componenţă ca a celor de orz, dar mai scăzută în proteine şi mai bogată în amidon.

Sfaturi de consum
Se foloseşte în industria berii, nu se consumă ca atare, în forma ei pură.

Utilizare în alimentaţie
În industria berii, dar şi cea furajeră (este, spre exemplu, hrană pentru porumbei).

Tratamente cosmetice sau recomandări medicale
Berea se foloseşte şi cu caracter cosmetic, în leacurile băbeşti de îngrijire a părului.

Reţete

Industrii
Industria berii, furajeră

Taguri: , , , , , , , , , ,www.agrofm.ro | www.agrofm.com | Copyright 2011 | Agro FM este o Marca Inregistrata SC Brand Emotion SRL. Este interzisă republicarea sau redistribuirea conţinutului fără menţionarea sursei. Pentru mai multe detalii accesaţi Termeni şi Condiţii.
Streaming oferit de Distinct New Media